Saps que passa amb els residus que es generen al laboratori?

Quina química fem servir per revelar C-41?

Treballem amb química Fujifilm, que ens ofereix un servei de control de qualitat dirigit per experts en química que s’asseguren de que estigui en perfectes condicions per tal que els carrets se submergeixin sempre en química de qualitat. 

És importantíssim tenir una química de qualitat, ja que un carret no es pot tornar a revelar, per tant, si hi ha qualsevol error no es pot arreglar. Per això ens assegurem de tenir temps la nostra química en condicions òptimes. 

Com es realitza el control de qualitat?

Es realitza un manteniment diari que implica una neteja de rags, filtres i engranatges superficials de les màquines. A més a més fem una neteja exhaustiva mensual, amb buidat de líquids i tancs a banda de la neteja de la màquina. 

El control de qualitat de la química que es fa servir per revelar, es realitza mitjançant tires de control, que s’han de passar per la màquina de revelat i posteriorment son enviades a Fujifilm per tal que faci un anàlisi exhaustiu d’aquestes. Posteriorment, Fujifilm ens envia un informe de resultats i es realitzen els canvis i/o correccions en cas que siguin pertinents. 

És tòxic el líquid de revelat? Saps que succeeix amb ell? 

A Visualkorner estem concienciats amb l’impacte que generen el líquids de revelat al medi ambient i per aquest motiu reciclem el líquid del revelat, que es corrosiu i malmet el medi ambient. El líquid es troba dipositat dins de la màquina de revelats; pel que és necessari buidar el seu contingut en un contenidor especial de residus químics per posteriorment entregar-ho a una empresa de residus tòxics que serà l’encarregada de finalitzar el procés de reciclatge. 

I perquè és important reciclar-lo? 

Els químics que es fan servir en fotografia, igual que els que es fan servir en altres àmbits, inclouen una gran varietat de productes nocius com poden ser cianurs, àcids orgànic i inorgànics, reactius oxidants, acetones, hidrocarburs, alcalins càustics, comostos de plata, mercuri, etc. Degut a la seva composició, no es poden simplement llençar pel desaigüe ja que són residus químics que han de ser tractats per empreses especialitzades. 

Creus que tots els laboratoris fan el mateix? Ho has preguntat alguna vegada? 

És important que en siguis conscient i que al teu laboratori demanis el certificat de retirada de residus ja que, tristament, són pràctiques que no s’acostumen a complir en tots els laboratoris, ja que tenen un cost molt elevat què moltes empreses no estan disposades a asumir. Cal que tots ens conscienciem de que és important preservar el planeta terra per tal que les properes generacions puguin seguir vivint en ell. Si busques un laboratori on els preocupi com es gestionen els residus generats, acabes de trobar-lo.