CONCURS VISUALKORNER – COVID19

Visualkorner presenta el concurs VISUALKORNER COVID19 RESISTIREM per deixar una empremta en el futur de la duresa d’aquests dies en tots els àmbits; des del personal que està treballant en primera línia, a totes aquells que estem confinats, per tal de fer més amè el confinament d’aquests dies a casa i aprofitar-lo per crear noves imatges basades en el nostre dia a dia d’aquestes setmanes. Fent un cop més que la fotografia ens ajudi a evadir-nos i ens faci crear un nou món que ens porti més enllà de les quatre parets en les que molts de nosaltres ens trobem tancats dia rere dia, o bé reflexant el dia a dia de tots aquells que es troben en primera línia treballant (sanitaris, cossos de seguretat de l’estat, transportistes, treballadors de supermercats, personal de neteja, etc.).

Us proposem participar en aquest repte mentre duri l’estat d’alarma, creant aquest nou projecte pensat per a encarar el confinament de la millor manera possible.

Bases
Condicions de participació:

Podrà participat qualsevol persona major de 18 anys.

Cada participant podrà presentar tantes imatges com ho desitgi. En la decisió final només podran ser escollides i declarades guanyadores un màxim de 2 imatges per autor (en cas de votació popular, seran escollides les dues més votades de cada autor).

S’assumeix que totes les imatges participants al concurs son originals i pròpies de la persona que les presenta i que per tan en te la totalitat dels seus dret d’ús.

Presentació de les imatges:

Els participants hauran de publicar les imatges a través del seu compte d’instagram, etiquetant el perfil de ‘@visualkorner’ i posant en la descripció de la imatge ‘#coronavirusvisualkorner’ per tal de participar en el concurs.

Es tindran en compte totes aquelles imatges publicades des de la data de publicació de les bases.

Data limit per participar:

Fins a 3 dies després de la finalització de l’estat d’alarma decretat pel govern. Es farà una publicació al compte de Visualkorner anunciant la finalització del concurs.

Premis:

S’escolliran un total de 20 imatges guanyadores amb les quals es realitzarà una exposició a l’espai expositiu del Laboratori Visualkorner (dates per determinar). Un cop acabada l’exposició, els participants podran recollir la fotografia participant a l’exposició.

D’entre aquestes 20 imatges hi haurà també 3 finalistes:

Primer Premi: 300€ en còpies Giclèe per a realitzar al Laboratori Visualkorner

2 accèssits de 100€ en còpies Giclèe per a realitzar al Laboratori Visualkorner

Jurat:

Estarà format per dues parts diferenciades que escolliran 10 imatges cadascun.

El primer estarà format per membres de l’empresa Visualkorner.

El segon serà un jurat popular format per les persones pertanyents a la xarxa social instagram que cliquin m’agrada a les fotografies de cada participant.

Les tres fotografies finalistes i guanyadores dels premis seran escollides per el jurat format per membres de Visualkorner, i formaran part de les 20 imatges escollides pel conjunt dels dos jurats.

Data publicació guanyadors:

15 dies després de la finalització del termini de participació a través de missatge d’instagram.

Altres consideracions:

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Totes aquelles fotografies escollides o bé com a primer, segons i tercer premi, com aquelles que hagin de format part de l’exposició, s’hauran d’enviar a marketing@visualkorner.com a 30cm x 40cm i 200ppp. En cas de no rebre les imatges dels 20 participants dins del termini acordat, es seleccionarà la següent participant, segons criteri del jurat de Visualkorner.

En cap casa el premi podrà ser substituït pel seu valor econòmic. El premi se cenyeix exclusivament a la realització de les impressions Giclèe al Laboratori Visualkorner i al fet de formar part de l’exposició en el mateix laboratori.

Els noms i les fotografies dels guanyadors podran ser utilitzades per Visualkorner en la difusió del concurs i del premi.

Qualsevol situació no prevista en aquestes bases serà resolta per Visualkorner, i comunicada posteriorment als participants.

Cessió de drets i exempció de responsabilitat:

Les fotografies presentades a aquest concurs només s’utilitzaran per part de Visualkorner per a fer difusió del mateix, per comunicar els guanyadors i per a promocionar l’exposició final. Els participants autoritzen expressament a Visualkorner, en qualitat d’organitzador i promotor del concurs i del conseqüent premi, amb l’exclusiva finalitat de promocionar, divulgar, reproduir, distribuir i comunicar públicament i en qualsevol mitja, les imatges presentades en àmbit nacional i internacional.

Els participants es responsabilitzen davant de Visualkorner a totes les carregues que pogués ocasionar la utilització o divulgació de les seves imatges que poguessin derivar en qualsevol tipus d’accions, reclamacions o conflictes, com també de conflictes relatius a la possible infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, o a suposats drets d’intromissió a l’honor, la intimitat personal i a la imatge. En cas d’existir càrregues d’aquest tipus, els participants hauran d’advertir-ho a Visualkorner mitjançant un correu electrònic a marketing@visualkorner.com.

Més informació:

Si teniu dubtes o necessiteu més informació ens podeu contactar enviant-nos un correu a marketing@visualkorner.com