Sorteig Fanzine exposició ‘Dones Fotògrafes’

Hem iniciat un sorteig al nostre perfil d’Instagram (@visualkorner), si participes en ell podràs obtenir de manera gratuïta un Fanzine de l’exposició ‘Dones Fotògrafes’. Entre tots els participants sortejarem un total de 5 Fanzines. La promoció s’iniciarà el dia 29 de març de 2021 a les 12:00h i finalitzarà el dia 6 d’abril de 2021 a les 17:00h, aquest mateix dia s’anunciaran els guanyadors. 

Per veure el post del sorteig i participar en ell fes clic aquí

Bases Legals

Podran participar en el sorteig aquelles persones que siguin residents a Espanya i siguin majors de 18 anys. Només podran participar aquelles persones que siguin titulars d’un compte d’Instagram. Els participants hauran de comentar a la publicació del sorteig del Fanzine de l’exposició ‘Dones Fotògrafes’ realitzada a Instagram etiquetant a 2 amigues durant el període de participació. Es pot participar realitzant més d’un comentari a la mateixa publicació, quants més comentaris més possibilitats. 

S’escollirà al guanyador mitjançant una plataforma de sortejos aleatoria. El/la guanyador/a serà comunicat el dia 6 d’abril a les 18:00h aprox a través del nostre perfil d’Instagram. 

El premi consistirà en l’obtenció d’un Fanzine de l’exposició ‘Dones Fotògrafes’ de forma gratuita. S’entregaran 5 exemplars a 5 usuaris diferents; el sorteig es realitzarà 5 vegades sempre sortejant qui serà el guanyador/a des de la mateixa publicació. El premi no es podrà canviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració. S’haurà de recollir a Visualkorner, en cas d’haver-se d’enviar, els ports seran a càrrec del guanyador/a. 

En cas de que algun dels guanyadors/es no respongués en les següents 48h a la realització del sorteig, s’assignarà el premi a una altra persona, realitzant de nou el sorteig. Instagram i Facebook no patrocinen, avalen o administren aquesta promoció, ni estan associats a ella de cap manera. 

Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedarà automàticament exclòs de la promoció perdent tots els drets sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta promoció. 

No es permeten comentaris i/o opinions amb contingut inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris, o que puguin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permeten comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants a la promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilidat d’altres participants. La participació a la present promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzin per part dels participants a les publicacions no podran vulnerar sota cap concepte les regles comunitàries d’Instagram ni les condicions d’ús d’Instagram. 

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retrasos o qualsevol altre circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta promoció. No assumim la responsabilitat en casos de força major o en cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudir total o parcialment del premi. 

De conformitat amb allò establert en el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consenteix que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i tramitat l’entrega del premi. L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, suspensió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament d’un mail a marketing@visualkorner.com o bé mitjançant una carta dirigida a la següent adreça: Carrer Balmes, 354, baixos, 08006 Barcelona, adjuntant en ambdós casos una còpia del document d’identitat. 

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menystingui els drets dels participants en la promoció. El fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual es desenvolupa el mateix. 

Aquestes bases legals es regeixen de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases als Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels participants.